Nakladatelství

Zabýváme se především vydáváním zpěvníků lidových písní, not pro akordeon a skladeb pro dechové orchestry.


ZPĚVNÍKY : V každém zpěvníku je uvedeno 40. známých lidových písní. Skladby jsou vypracované ve dvojhlasém notovém zápisu včetně akordických značek. Do současné doby bylo vydáno od každého zpěvníku 7. dílů : Polky - Valčíky .  Formát A5 brožovaný.  


Seznam skladeb - Polky 1

Andulko, ty jsi má milá, Budějická brána, Co jste hasiči, Červená růžičko, Čtyři koně ve dvořeHaj, husičky haj, Já jsem ten zajíček nešťastný, Já už to políčko nedoorám, Ještě já se podívám, Kdyby byla Morava, Kdyby byl Bavorov, Kdyby tady byla, Když jsem šel v Praze po rynku , Letěla husička, Lístečku dubový , Masaryk, Mlynářovic Dorotička,   Na břehu Blanice, Na těch panskejch lukách, Nedaleko silnice, Nemelem, nemelem, Od Tábora až k nám, Okolo Hradce, Pod našima okny, Páslo děvče, páslo koně, Seděla pod borovičkou, Sluníčko zachází, Šel dráteník po silnici, Ta dráchovská chasa mladá, Ta hradecká brána, Ta naše šenkýřka, To mažický osení, Ty musíš má milá, U třeboně v kupách seno, V jednom krásným rozmaru, Vojáček, V tom píseckým černým lese, Vy oči modravé, V Zalužanech na potoce, Zakukala žežulička


Seznam skladeb - Valčíky 1

Až půjdu z hospody, Byla noc krásná májová, Co je to za děvčátko, Černý cikán, Hájku, háječku, Hastrmane, tatrmane, Já jsem malý mysliveček, Jiřiny, Když jsem já šel tou Putimskou branou, Když se ten Tálinskej rybník nahání, Koupím já si koně vraný, Letěli holubi, Malý hošík černovlasý, Miloval jsem dívku, Můj otec rybářem byl, Na Pankráci, Na Šumavě je dolina, Nešťastný šafářův dvůrNezlobte se rodičové, Pásla husy pode dvorem, Plavala husička, Pod Bečicí, nad Bečicí, Pověz dceři nezkušené, Proč ten jetelíček, Rožnovské hodiny, Spadl lístek z javora, Stavěli tesaři, Šla má milá na houby, Tam na severu dalekém,  Ty třeboňský luka, U lesa je malá chaloupka, U studánky seděla, U těch třeboňských kasáren, Včera jsem byl u muziky, Vlaštovička lítá, Vy stromečky okolo Břežánky, Za tou naší stodoličkou,Zelený hájové, Žalo děvče, žalo trávu


Seznam skladeb - Polky 2

Ach my ubozí syrotci, Boleslav, Boleslav, Co to tam šupoce, Čerešničky, Červenobílý, Háječku, háječku tichý, Hory, doly, černý les, Jdu jednou podvečír,       Jen se mě má milá, Jestli mne máš ráda, K borkovicům cesta, Kdo by vás švadlenky, Když se pšenka zelenala, Kůň vraný, sedlaný, Ludvík,Mugraurovi koňe, Myslivče, myslivče, Na vršíčku jalovec, Nepudem, nepudem,      O dub stojí, Okolo Zlatý stoky, Ó, Velvary, Pridi Janík premilený, Příroda je velmi krásná, Sednu si pod doubek, Slunko jasné, Šla Andulka do hákečku, Šly panenky po silnici, Ta hlavňovská náves, Támhle stojí doubeček, Ten panskej kočí, Ti naši mládenci, Tou píseckou branou, Ty sedlecký stráně, U kláštera stojí kámen, U potůčku, V netolickém údolí, Vzal jsem si děvčátko,V zeleném háji, Z večera při měsíčku 


Seznam skladeb - Valčíky 2 

Ach cestičko, Bylo to jedenkrát v neděli, Co sedláci, co děláte,  Ćí pak jsou to koně, Do práce mladý horník kráčí, Holečku, holečku milý, Chodníček bělavý, Já jsem ten synáček, Jede formánek po světě, Když jsem já jel do Chotejčan, Když jsem šel od vás, Když jsem šel s Aničkou naposledy, Letěla husička, Loučil se mladý voják, Malý obrázek mám, Mám já hrdličku mám, Na louce sedlák seče, Na třeboňským kopci, Olivo, olivo, Pod tím naším okenečkem, Pod tou naší starou lípou, Přeletěli vlaštovičky, Rajneráček, Římovský můstek, Seděla cikánka, Svatoborské širé pole, Šel jsem za noci alejí, Šli jsme do háječku, Teče potůček bělavý, Ten tichý potůček, Už mou milou do kostela vedou, Vandrovalo děvče, Vdávala matička, Vezmi mě rybáři, V májovém měsíci, Vy oči, oči černé, V zeleném háji, Zahučely hory, Zákolníček, Židáček  


Seznam skladeb - Polky 3

Bělonké děvčátko, Bílý kvíteček, Cestář, Černé mraky, Čím srdce, čím si zhřešilo, Dostal jsem koníčka, Hezká jsi Andulko bývala, Holka neznámá, Já jsem synek svobodný, Já mám holku od Okolků, Kdo si tu pěsničku zazpěvá, Kdybych byla ptáčkem, Když jsem šel na Peřtát, Když jsem šel od milé, Když jsme se tak sešli, Kolem naší zahrádečky, Ku praze je cesta dlouhá, Mám já zahrádečku, Moje zlatá panímámo, Měl jsem tě holka rád, Nedaleko od Trenčína, Okolo Hluboký, Okolo Třeboně, Oslavencům, Pode mlejnem, nade mlejnem, Pětatřicátníci, Radost v očích, Sedí panna v komůrce, Sokolíci, Šup sem, šup tam, Teče voda, Ten dráchovskej kostelíček, Ty třeboňský luka, Ťuky, ťuky na okénko, U našich kasáren, Usnulo dítě spanilé, Už ho vedou, Martina, Věrná láska, Zatrubte trumpety, Zařechtej můj vranej koníčku

Seznam skladeb - Valčíky 3

Ach synku, synku, Bejvávalo, bejvávalo, Blaťačka,Byla noc, tmavá noc, Cestička k Mayrovce, Co jsem řek to udělám, Černé oči jděte spát, Dobrou noc Milko má, Generál Laudon, Horo, horo, vysoká jsi, Hovoranský potůček, Hrál mladý cikán pod zámkem, Chodila Maryša, Jak bolno u srdce, Já mám malovanou vestu, Jaro je tady, Já už víc nepudu, Jináč není posvícení, Kam jste se poděly časy, Kdyby byly moje, Když jsem jedenkrát, Když jsem k vám chodíval, Košilička bílá, Krásná pasačka, Lešetínsý kovář, Maminčiny pohádky, Měsíček svítí, Milka ráda sedávala, Morava, krásná zem, Na podzim když vlaštovičky, Na první mé spatření, Nestůjte mládenci pod okny, O posvícení, Pod košatou lípou, Proč kalinka bílá, Roste drobná jatelinka, Svatoborské širé pole, U studánky bledá dívka stála, V zahrádce pod jasmínem, Žádnej neví, co jsou Domažlice


Seznam skladeb - Polky 4

Až pomašírujem, A já tě nechci, A já více, Břeclavská kasarňa, Copak je to za vojáka, Česká muzika, Hospůdka, Husaři jedou, Já jsem malý kominíček, Já mám svou panenku v Roudnici, Jankovská hospoda, Jarabáček, Jednoho večera,   K háji je cestička, Kolíne, Kolíne, Lučka, lučina,      Má milá naříká, Měsíček jasně svítí, My jsme ti pražáci, Nic netrvá věčně, Od Mistřína cestička, Ovčáček, Pějme píseň do kola, Pivovarský koně, Podskalák, Pridi ty šuhajko, Silnice bílá přede mnou, Slyš má milá, slyš, Široký jsou jihočeský pole, Tam kde je hájek, Tancuj, tancuj vykrůcaj, Točte se pardálové, Ty hvězdičko malá, U Brna louka široká, U Čejkovic mlýn, U našeho mlýna, Uzonká cestička, Už mou milou, V rychtárovej studni, Vysoký jalovec  

Seznam skladeb - Valčíky 4

Andulko, mé dítě, Až ráno, Bude vojna, bude, Červená růžička kvete z jara, Červený šátečku, Česká písnička, Glo, glo, glo, gloria, Hercegovina, Jen dej, jen dej, Kačena divoká, K Budějicům cesta, Kde je sládek, Když Jeník s malou Mařenkou, Když jsem přišel do Košíř, Když jsem šel přes háj, Když jsem šel z Tábora, Když muzika začne hrát, Kramářko hlinická, Loučení, loučení, Mám já kosu, kosenku, Marjánko, Marjánko, Muziky, muziky, Napij se bratříčku, napij, Na tý louce zelený, Okolo Seče, Okolo Súče, Ó řebíčku zahradnický, Proč bychom veseli nebyli, Pryč a pryč je všecko, Skoro ráno laštověnka léta, To naše stavení, Tovačov, Tovačov, U panského dvora, U studánky bledá dívka stála, Už je šohajíček odvedený, Už mně koně vyvádějí, Všady zamračené, nad naším je jasno, Vyjdi ty měsíčku, Zasviť mi ty slunko zlaté, Za tú horu, za vysoků


Seznam skladeb - Polky 5

A já sám, Andulko šafářova, Až já půjdu do nebe, Beskyde, Beskyde, Chodíme, chodíme, Jak vy byste rádi, Jaké je to hezké, Javorinka šedivá, Jedna růža, Ještě husy nekejhaly, K padesátce, K ránu, Ku praze uhání vlak, Loučíme se vážení, Maryša, Maryša, Měla jsem holoubka, My jsme Valaši, Na tu svatů Katerinu, Nad Močerady, Namluvil jsem sobě, Nes mě můj koníčku, nes, Paní mámo šenkýřko, Před vejtoňskou hospodou, Ranní ptáče, Stojí, stojí topoly, Šenkýřovo vyznání, Šumavská kapela, Ta naše kovárna, Ta táborská porodnice, Tam, kde se hvězdy třpytí, Tam na kopečku, Těžko mě matička vychovala, Tiše, tiše šumí, To byla kočka, To tílko sošky, Včera jsem tě čekala, Vojáci jdou, vojáci jdou, Vojna zlá, Vesnička pod lesem, Zima je zomoucí

Seznam skladeb - Valčíky 5

Aby nás pán bůh miloval, Boleráz, boleráz, Byl večer tichý, Cestička, Dívám se na střechy bílé, Domove, domove, Ha, ty svatý vavřenečku, Hajej, můj andílku, Heřmanský můstek, Jak jste vy hvězdičky, Kapradí, Když do oka, Když jsem šel od milý, Kerá je ta hvězdička má, Líto, jemně líto, Lovili rybáři, Mému kraji, Míšenská jablíčka, Mládenci se vrací, My pluli dál a dál, Náchodský zámeček, Namluvil jsem si, Nejsi, nejsi, Od hospody cestičkou, Okolo Hradišča, Piju já, Podzim, Podzimní valčík, Stará Mohelna, Strahováček, Šumavský kraj, Tiše šumí vítr, U potoka, Už je večer, V tej milotskej bažantnici, Vltavo ty modrojasná, Vltavo, Vltavo, Za Lanžhotem v poli, Zapadlo sluníčko, Zda-li nám panenky povíte

Seznam skladeb - Polky 6

A já český sedlák jsem, Bazalička, Čtyři koně ve dvoře, Děvčátko, měl jsem tě tolik rád, Hospůdka, Hořela lípa, hořela, Kominík, Já jsem malý mysliveček, Jetelíčku v lese, Když jsem já šel včera večer, Když jsem já ty koně pásal, Když jsem vandroval, Mějme se rádi, Měla jsem milého sokolíka, Na zahrádce pod stromečkem, Na řece žil mlynář jeden, Nedaleko naší vísky, Němčická hospoda, Neříkej, Okolo měsíce, Panímáma, Pěkně na chodníček, Proč se ti hájové zelenají, Přenešťastná ta němčická náves, Rostou brambory za cestou, Rybářská, Sbohem buď krásná vlasti má, Slyš cizí ruka, Soběslavská polka, Stojí hruška v širém poli, Svítila mi jedna hvězdička, Tam u nás na návsi, Támhle je louka široká, Tam na vršíčku háječek, Těžko mě má matička, U Dráchova je háječek, U mlýna pod strání, Už je malá chvilka do dne, Včere zvečera, Vy hájové zelenavý

Seznam skladeb - Valčíky 6

Až já budu muset umřít, Blaťák, Cesta domů, Děkuji létu, Dobrý večer, má Mařenko, Já jsem ten rolník český, Jarní valčík, Když jsem na stráži vartu stál, Když jsem šel přes háj zelený, Když jsem šel včera zvečera, Kubata, Letěla husička, Listopad nastává, Malý háječek, Mě už nemá žádný rád, Milovala jsem, Na Blatech malá vesnička, Na břehu jezera, Nad horou, Na hrázi ležela, Na turecké pusté pláni, Pondělí, pondělí, Rolnická píseň, Rozličné barvy, Sivá holubičko, Slavíček je malý ptáček, Stadická vzpomínka, Šumavo, vzpomínám, Ten potůček malý je, V horách krkonošských, V neděli odpoledne, V sadě se rozvíjí kvítí, Vede chodníček, Vrbenský potůček, Vychází měsíček, Vzpomínka na maminku, Za mého živobytí, Zazpívali sobě hoši od dragounů, Zbudovský valčík, Žili dva bratři pospolu

Seznam skladeb - Polky 7

Anička, Děvče jako růže, Dnes má milá, Hudba ve vsi tiše hrála, Chodníček lásky, Išla Marína, Jen se mně má milá, Lístečky z javora, Malá chaloupka, Můj koníček, Na našem sádečku při dolině, Na tý louce zelený, Nad lesem měsíček, Okolo Besednic, Panna Kateřina, Perina má štyri rožky, Pij synáčku, Pletla v kytku rozmarýnku, Pod naší kovárnou, Proč mě má panenkou, Proč ten jetelíček, Přes háječek, Purkarečtí plavci, Rybníček, Sbohem Milko, Sláva nám, Šel jsem tichým hájem, Ta vojenská míra, Ten Straňanský můstek, Ty hvězdičko malá, U okýnka, Včera neděle byla, Vlaštovička lítá, Vojáčku, vojáčku, Vstávej má milá, Vy hvězdičky, Vzkázala mně Anička, Za vesničkou je háječek, Zajtra já sa vydávat mám, Žalo dívča, žalo trávu

Seznam skladeb - Valčíky 7

Až nám bude, Cestička k domovu, Cizina nás vábí, Což je nám to platný, Červená růžička, Darovalo mi děvčátko, Děvčátko chudé, Dívka z mlejna, Dobrou noc hvězdičky, Dragounská, Dva roky je tomu, Hospůdka, Kdo písním učí ptáče, Když jsem šel z hospody, Když slunko zapadá, Kovářův syn, Krásné noci, Lásko beznadějná, Lístečku z památníku, Měsíček nám již vychází, Mládí prchlo v dáli, Mlaďonké děvčátko, Na piavě, Nemohu zapomenout, Nevěrný, Osiřela chýška, Povstaňte Češi, Pozdrav tě příteli, Rodný kraj, Rybníček, Šumavo, vzpomínám, Švarný hochu, Tam v dáli u potůčku, U potoka stojí kříž, U tý naší zahrádky, V té Koruně, Vzkázal mě milý, Za kovárnou, Zdenička - U Zborova, Žili dva bratři

Vánoční koledy

21. nejznámějších koled v notovém zápisu s akordy. U každé koledy je obrázek určený nejmenším zpěvákům k vymalovaní. Formát A5

Seznam skladeb - Vánoční koledy

Co to znamená, Dej Bůh štestí, Ejhle, chasa naše, Chtíc aby spal, Já bych rád k Betlému, Já malý přicházím koledovat, Jak jsi krásné neviňátko, Koleda, koleda Štěpáne, My tři králové, Narodil se Kristus Pán, Nesem vám noviny, Pásli ovce valaši, Pojďte chlapci k nám, Půjdem spolu do Betléma, Rychle, bratři, Slyšte, slyšte pastuškové, Štědrej večer nastal, Štěstí, zdraví, pokoj svatý, Tichá noc, Veselé vánoční hody, Z jedné strany chvojka

Noty pro akordeon

V každém albu je uvedeno 10. skladeb pro akordeon.
Určeno nejen pro žáky Základních uměleckých škol .
autor skladeb : Karel Blažek   Formát A4

Seznam skladeb - 10.tanců pro akordeon

Pochod

První valčík

Polčinka

Mazurka

Královský tanec

Starodávný tanec

Menuet

Rejdovačka

Kvapík

Polonéza

Seznam skladeb - 10 x tango pro akordeon

Ať tango zní

Nic víc než lásku

Končí den

Setkání

Kopretiny

Tvůj stín

Stará věta

Juanita

Nový den

Zemi drahé

Seznam skladeb - 10. polek pro akordeon 

Malý harmonikář

Hbité prsty

Skotačivá

Květnová

Rozmarná

Prázdninová

Náladová

Hádavá

Dožínková

Závěrečná

Písně pro klavír


Známý autor Jiří Ullmann napsal nové skladby pro klavír ve snadné úpravě. Formát A4
Nejen pro žáky Základních uměleckých škol. 

RÁJ DECHOVKY

Skladby pro dechové orchestry

CD ROM - RÁJ DECHOVKY 1.
Na CD Romu je uvedeno 50. písní pro dechové soubory.
Je možné vytisknout jednotlivé hlasy : 
zpěv, řídící hlas, klarinet Es, klarinet I. B, klarinet II. B,
křídlovka I. B, křídlovka II. B, tenor, baryton,
trubka oblig. B, trubka B bas, trubka III. Es, trubka IV. Es, bas B, bicí .

Seznam skladeb

CD ROM - RÁJ DECHOVKY 2.
Na CD Romu je uvedeno 50. písní pro dechové soubory.
Je možné vytisknout jednotlivé hlasy :
zpěv, řídící hlas, klarinet Es, klarinet I. B, klarinet II. B,
křídlovka I. B, křídlovka II. B, tenor, baryton,
trubka oblig. B, trubka B bas, trubka III. Es, trubka IV. Es, bas B, bicí .

Seznam skladeb